Umowa o pracę czy umowa zlecenie i o dzieło

Umowa o pracę może mieć różne formy: umowy na czas nieokreślony lub terminowej na czas określony, okres próbny lub na czas wykonywania określonej pracy. Podstawą ich zawierania i egzekwowania jest Kodeks Pracy, w którym dokładnie określa się między innymi jakie przysługują pracownikowi świadczenia, jak następuje rozwiązanie umowy o pracę oraz co należy do praw i powinności pracodawcy.

Trzeba przyznać, że standardowa umowa o pracę jest tą, która daje zatrudnionemu najwięcej przywilejów takich jak bezpłatna opieka medyczna, możliwość korzystania z płatnych urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich itd. Po prostu przepisy prawa pracy chronią osobę w ten sposób zatrudnioną, dając jej szereg praw i jeśli mamy wybór najlepszym wyjściem jest podpisanie takiego porozumienia z pracodawcą.

Jednak nie zawsze jest taka możliwość lub też wiele osób decyduje się na inny sposób zatrudnienia, upatrując w tym korzyści. Mowa tutaj o umowach cywilno- prawnych czyli zlecenie i o dzieło. Każda z nich opiera się na zasadach Kodeksu Cywilnego. I tak umowa zlecenie wykorzystywana jest najczęściej dla zatrudniania osób będących studentami i uczniami (wtedy pracodawca nie odprowadza podstawowych składek na ubezpieczenia, poza tą ewentualnością istnieją wyjątki w kwestii opłacania składek przy umowie zlecenia), jednakowoż mogą być w taki sposób zatrudniane wszystkie osoby tak fizyczne jak i prawne.

Można ją stosować dla zawierania porozumienia czasowego z pracownikiem, który ma wykonać daną usługę samodzielnie lub też zlecić ją osobie trzeciej, ponadto sam ustala termin i miejsce wykonania pracy. Zlecenie jest konkretnie umową zapewniającą staranne działania wyróżniając się tym samym od umowy o dzieło, której rezultatem jest pewien skutek.

Umowa zlecenie nie nadaje pracownikowi prawa do urlopu a wynagrodzenie otrzymuje po wykonaniu zleconych prac. Stosują je często branża informatyczna, czy księgowość.

Z kolei umowa o dzieło jest to dokument stanowiący o wykonaniu danego dzieła: rzeczy, utworu itd. Może być atrakcyjną formą zatrudnienia tak dla pracowników jak i pracodawców. Po pierwsze nie odprowadza się od niej składek do ZUS a po drugie są niskie koszty uzyskania przychodu bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego. Pracownik sam wykonuje powierzoną pracę, nikt nie sprawuje nad nim kierownictwa i nie wskazuje mu miejsca wykonania dzieła.